Câu Hỏi Thường Gặp
Khi nào thì đơn hàng được miễn phí vận chuyển?
Đơn hàng giao đến địa chỉ tại nội thành Thành phố Hồ Chí Minh và nội thành Hà Nội có giá trị đơn hàng(*) từ 150.000đ trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển

Đơn hàng giao đến địa chỉ khác trong nước có giá trị (*) từ 250.000đ trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển.

Không áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng gởi đi nước ngoài.

Quý khách lưu ý: * Giá trị đơn hàng được tính là tổng giá trị sách đặt mua sau khi đã trừ các khuyến mãi, chiết khấu (nếu có), không bao gồm các phí dịch vụ cộng thêm khác (nếu có).

Ví dụ Quý khách có đơn hàng giao đến nội thành Hồ Chí Minh như sau:

  1. Sách A - Giá bìa 220.000đ, giảm giá bán còn 190.000đ
  2. Dịch vụ bọc sách: 3.000đ
  3. Dịch vụ gói quà 10.000đ
  4. Sử dụng mã giảm giá khuyến mãi 50.000đ
  5. Tổng cộng giá trị: 190.000đ - 50.000đ = 140.000đ < 150.000đ và không áp dụng miễn phí vận chuyển
  6. Phí vận chuyển: 20.000đ
  7. Tổng giá trị cần thanh toán: 140.000đ + 3.000đ + 10.000đ + 20.000đ = 173.00đ

 Cập nhật lần cuối: Mon, Jan 15 2018 4:20pm