Đơn hàng - Các vấn đề hủy và hoàn trả đơn hàng

Hủy đơn hàng - Hoàn đơn hàng - Khiếu nại đơn hàng đã nhận được

Câu Hỏi Thường Gặp

  1. Hoàn trả đơn hàng không đúng hoặc không đủ hoặc sách bị lỗi  

    Trường hợp hoàn trả đơn hàng lỗi:Sách bị lỗi in ấn, thiếu trang, lệch trang hoặc cắt xén khiến cho việc đọc…

  2. Hoàn trả đơn hàng đã nhận được  

    Trong trường hợp Quý khách đã nhận được đơn hàng Quý khách và muốn hoàn trả lại vì lý do cá nhân, Quý khách vui…

  3. Làm sao để hủy đơn hàng mới đặt trên Vinabook?  

    Trong trường hợp quý khách nhầm lẫn trong việc đặt hàng và muốn hủy đơn hàng, Quý khách có thể liên hệ với Vinabook…

« Trở lại